כמה תהיו מוכנים להשקיע לשעה בחדר לפי שעה?
עד 60 ש"ח
עד 100 ש"ח
עד 150 ש"ח
כסף זאת לא הבעיה שלי!