menu

תקנון האתר


תקנון האתר פרוסייטס

תקנון האתר – תנאי שימוש באתר
הטקסט נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מופנה לשני המינים כאחד

 

עדכון לתקנון מתאריך 15.08.2020 - התחלת עדכון

חשוב מאוד, האתר "פרוסייטס" הינו אינקס עסקים חינמי לפרסום בעלי מקצוע/עסקים/אתרים וכדומה, האתר אינו בודק או מוודא את תקינות הפרסומים באתר, אינו בודק את בעלי המקצוע ואינו בודק שום פרט או התאמה של כרטיסי עסק לפי הדין בישראל, השימוש באתר "פרוסייטס" הינה באחריות המשתמש בלבד, וכן האחריות לבדיקת בעל המקצוע/האתר/העסק וכדומה היא של המשתמש בלבד.

"פרוסייטס" אף ממליצה לגולשים באתר לבדוק את בעלי מקצוע/עסקים/אתרים טרם התקשרות כלשהי, חתימה על הסכם, העברת תשלום, או אחר.

ובכל מקרה "פרוסייטס" לא תהיה צד בין בעלי מקצוע/עסקים/אתרים לבין הגולשים, יובהר כי השימוש הוא על אחריות הגולשים בלבד.

עדכון לתקנון מתאריך 15.08.2020 - סוף עדכון

 -------------------------------------------------------------------------------------

ברוכים הבאים לפורטל פרוסייטס – המאגר המרכז בעלי עסקים.
אנו מקווים כי תפיקו תועלת מן השהייה בפורטל והשימוש בתכניו. לפיכך, יש לקרוא בעיון את תקנון האתר ותנאי השימוש בו.
 
1.      הגדרות
"הפורטל" = פורטל פרוסייטס, מנהליו, מפעיליו, עובדיו וכל גוף הנמנה על תחזוקתו השוטפת של האתר.
"נותן שירות" = בעלי עסקים, אשר רשומים במאגר של אתר "פרוסייטס" ומוצגים ללקוחות הקצה במסגרת חיפוש במנוע החיפוש ו/או בכל מקום אחר בפורטל.
"מפרסם" = צד שלישי, אשר משתמש בשטח פרסום כלשהו באתר.
"לקוח קצה" = גולש אשר נכנס לאתר במטרת חיפוש אחר מידע ו/או שירות ו/או נותן שירות זה או אחר.
"כרטיס עסק" = דפים באתר אשר הוקצו לנותן שירות, לצורך פרסום מוצריו ו/או שירותיו.
"שטח פרסום" = איזור אשר הוקצה על ידי הפורטל לצורך הכנסת מלל ופריטים חזותיים של צד ג`.
"תוכן אישי" = כל תוכן שהוא, אשר מועלה על-ידי נותן שירות או מפרסם כלשהו, ובכלל זה: מאמר, כתבה, מחירי מוצרים ושירותים, מבצעים, המלצות והנחיות [בין אם בפורום ובין אם במאמר כללי], תמונות וכל תוכן חזותי אחר.
 
 
2.   מי אנחנו
הפורטל הינו גוף אשר מאגד מספר רב של בעלי עסקים, בארץ ו/או בחו"ל. לכל נותן שירות מוקצה מיני-סייט/כרטיס עסק, אשר בו הוא מפרסם ומציע את שירותיו ו/או מוצריו, באופן נגיש לעין כל. כמו כן, מקצה הפורטל שטחי פרסום למפרסמים, אשר אינם בהכרח קשורים בקשר ישיר לאפיון של "נותן שירות".
 
3.   גבולות אחריות
מכיוון שהפורטל מהווה צינור בהעברת המידע ואין הוא שותף לתכנים אשר נמסרים על ידי נותני השירות ו/או המפרסמים, הרי שלא תחול עליו כל אחריות עקב טענה, פרסום מטעה או נזק, אשר נגרם על ידי נותני השירותים והמפרסמים המופיעים בפורטל.
כמו כן, אין בהרשמה למאגר נותני השירות ו/או בפרסום באתר משום הבטחה להגדלת היקף המכירות ו/או להיענות למודעות באופן ובכמות זו או אחרת.
בנוסף פרוסייטס אינה אחריות לשמירת החומר.
פרוסייטס ראשית למחוק מידע מכרטיס עסק או לשנותו או להוסיף עליו או כל שינוי במידע שתרצה בכך.
פרוסייטס ראשית למחוק כל כרטיס עסק על פי רצונה, דעתה, ללא התחשבות בלקוח, ללא צורך בהסבר, בכל זמן ובכל עת.
 
4.      זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל זכויות היוצרים, אודות כל תוכן שהוא אשר יפורסם באתר, לרבות עיצוב האתר ומבנהו, לוגו וסימנים מסחריים, קודי תכנות וכאמור - כל תוכן שהוא, שמורות לבעלי הפורטל בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמה מפורשת ובכתב של בעלי הפורטל, למעט המקרים הבאים:
א-  תוכן אישי אשר יוכנס על-ידי נותן שירות, כולל טקסט, לוגו, סימנים מסחרים, תמונות וכדומה, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של נותן השירות ולפיכך – יש לפנות אליו ישירות בכל הנוגע לתכנים שנמסרו על-ידו, לרבות בקשה לרכישת זכויות יוצרים ו/או בירור אודות הפרתם.
ב-תוכן אישי אשר יוכנס על-ידי מפרסם צד שלישי, כולל טקסט, לוגו, סימנים מסחרים, תמונות וכדומה, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המפרסם ולפיכך – יש לפנות אליו ישירות בכל הנוגע לתכנים שנמסרו על-ידו, לרבות בקשה לרכישת זכויות יוצרים.
 
5.      מאגר נותני השירות
בעת ההרשמה למאגר, מסופק לנותן השירות כרטיס עסק אישי, בו הוא מעלה תכנים (טקסט וקבצי תמונה) באופן חופשי ובממשק ניהול מלא. לפיכך, אין הנהלת הפורטל אחראית לכל תוכן שהוא, אשר יועלה על-ידי נותן השירות, לרבות מחירי שירותים ו/או מוצרים, מבצעים שונים, המלצות שניתנו על ידו, בפורום או במאמר כללי, זכויות יוצרים אודות טקסט ו/או תמונה אשר הועלו על ידו וכיו"ב.
עם זאת, הפורטל מעודד יושר ואמינות עסקית, ולכן כל דיווח אודות הטעיה שבפרסום מצד נותן שירות זה או אחר יישקל בכובד ראש לצורך תיקון המעוות, לרבות אזהרה, דרישה לשינוי/מחיקת תכנים ובמקרים חריגים – הפסקת השירות לנותן השירות.
 

6. אחריות, שיפוי וניטור מודעות

מבוא
6.1. כאמור לעיל, האתר פועל אך ורק כפלטפורמה, כמאפשר, או מקל (facilitator) בלבד להיווצרות הקשר בין המשתמשים השונים בו; בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עסקה בה עשויים להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעותו.
6.2. למען הסר ספק, קיומן באתר של מודעות אשר פורסמו ע"י משתמשים לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לטובין או השירותים המפורסמים כאמור ו/או כל מצג אחר לגביו.
6.3. מפעילי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי למודעות שכאלה, ו/או כל חלק ממה מהנ"ל, לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של כל מידע המצוי במה מהנ"ל.
6.4. התמורה במסגרת כל עסקה כאמור, לא תשולם בשום אופן באמצעות, או דרך, האתר—ולוּ כעניין פרוצדורלי או טכני בלבד. כך למשל, מקום בו, בהמשך לפרסום בקטוריית "נגרים", יצר משתמש קשר עם משתמש אומן המפרסם את מרכולתו באמצעות האתר, הרי שיסוכמו ישירות בין השניים תנאי העסקה, לרבות אופן התשלום; התשלום יבוצע בפועל בין המוכר לקונה, מבלי שיעבור בכל צורה דרך האתר ו/או מפעילי האתר.
6.5. . מפעילי האתר אינם אחראים לשימוש שייעשה באתר על-ידי מי מהמשתמשים, לרבות לנכונות ו/או מידת הדיוק של כל מודעה, חוות דעת, המלצה ו/או ייעוץ מקצועי לכאורה המפורסמים ע"י מי מהמשתמשים.
6.7. ניטור מודעות
6.7.1. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיו רשאים מפעילי האתר באופן בלתי-מסוייג, להסיר ו/או למנוע פרסומם של כל הודעה וכל תוכן בכלל אשר יבקש המשתמש לפרסם, וכן לחסום, להגביל ו/או להצר את שימוש המשתמש באתר - באופן חלקי או מלא, בכל צורה שהיא (לרבות מחיקה כליל, השמטת או השחרת קטעים, שלילת זכויות להעלאת תכנים וכיוצא באלה), מקום בו יוודע למפעילי האתר על תוכן כלשהו המופיע באתר ואשר עצם דבר פרסומו ע"י המשתמש באתר עלול לכאורה להוות עוולה נזיקית, עבירה פלילית, הפרה של הוראות תקנון זה וכיו"ב; מכל סיבה אחרת; או בלא כל סיבה שהיא, והכל עפ"י שיקול דעתם.
6.7.2. למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובת המשתמש לציית לתנאי תקנון זה, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותו על-פי מה מהנ"ל.
6.7.3. בנוסף, המשתמש מסכים כי בהטלת מגבלות כאמור ע"י מפעילי האתר לא יהיה כדי להקנות לו זכות כלשהי להחזר כספי, פיצוי וכיו"ב.

הוראות כלליות בעניין אחריות
6.8. ככל שמפורסמות באתר, ע"י מפעילי האתר, המלצות ("טיפים"), חוות דעת וכיו"ב, הרי שיש לראותן כחוות דעת סובייקטיבית, בלתי-מקצועיות וכלליות בלבד. יישום מה מהנ"ל ייעשה אך ורק על אחריות המשתמש, משנעזר בייעוץ מקצועי ופרטני.
6.9. הובהר למשתמש כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, לרבות, אך לא רק, העלאת קבצי מחשב מזיקים מכל סוג שהוא, וירוסים, "תולעים", סוסים טרויאנים" וכיוצא באלה. המשתמש מקבל בזאת כי מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
6.10.מפעילי האתר לא יהיו אחראים בשום פנים ואופן, כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי (לרבות נזק לחומרת ו/או תוכנת מחשבו של מי מהנ"ל), לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, בקשר לשימוש באתר, בין אם נובעים מכל מעשה או מחדל מצד כל צד שלישי באשר הוא (כגון תקלה בהספקת התקשורת לאתר; תקלה אצל המפעיל הסלולרי, מקום בו מדובר ב"סוכן האישי"; תקלה במחשבי חברת האשראי ו/או חברת PayPal, ו/או בתקשורת עם מה מהנ"ל וכיו"ב), אם לאו, ובין אם היה זה נזק צפוי מראש, אם לאו, לרבות בדיני עונשין, נזיקין, חוזים, עשיית עושר שלא במשפט וכיו"ב, לרבות בשל אי-זמינות האתר באופן רציף, טעויות סופר במידע המופיע בו, הימצאות וירוסים, "תולעים", וכיו"ב. בין היתר, אין מפעילי האתר מתחייבים התחייבות כלשהי לגבי פרק הזמן בו יוסיפו האתר ו/או מה השירותים המוצעים בו, במתכונתם הנוכחית או בכל מתכונת אחרת, לעמוד לרשות המשתמש. המשתמש עושה כן על אחריותו בלבד, ויישא בה לבדו בלעדית.
6.11.המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את מפעילי האתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק בקשר לשימושו באתר, לרבות כל מעשה או מחדל מצידו.

7. קניין רוחני - הצהרת משתמש

7.1. המשתמש מצהיר בזאת כי במידה ויעלה לאתר קבצים כלשהם, יהיו אלה קבצים אשר הוא בעל הזכויות הבלעדי בהם ו/או קיבל הוא את אישור בעל הזכויות לעשות שימוש בהם באתר כאמור, תוך מתן קרדיט מלא לבעל הזכויות לרבות תמונות ממאגרים שונים הנושאות זכויות יוצרים; וכי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתמונות סימנים מסחריים ותכנים המועלים על ידו. למען הסר ספק, הוראות סעיף 6 (אחריות, שיפוי וניטור מודעות) תחולנה על העלאת קבצים ותמונות כאמור.

7.2. כל הזכויות בכל תכני האתר, לרבות הצילומים, הטקסטים, עיצובי הפונטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, וכיוצא באלה, שייכות באופן בלעדי למפעילי האתר, למעט הזכויות בקבצים אשר הועלו לאתר על-ידי משתמשים (ראה לעיל). המשתמש לא ייצור מחדש, ישכפל, יעתיק ו/או ימכור רכיב כלשהו מתוכן האתר, בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב.

7.3. המשתמש מסכים כי האתר יעביר את פרטי המשתמש המצויים בידו לכל גורם אשר יטען כלפי האתר כי זכותו הופרה, נגרם לו נזק כלשהו ו/או הוא נפגע בצורה כלשהי בעקבות שימוש המשתמש באתר.

 

8.      שונות
מובהר בזאת, כי מכיוון וזהו אתר מקצועי, המקדם בעלי מקצוע מוסמכים בלבד, לא תותר הקמת כרטיס עסק/אתר אישי, המכוון, באופן ישיר או עקיף לעסקים המכוונים לתעשיית הימורים, סקס, אירוטיקה, סחר וניצול נשים ו/או כל תחום אחר אשר אין בו כוונה מקצועית-קונקרטית טהורה ואשר לא פורט לעיל.
לפורטל פרוסייטס ולמפעיליו שמורה הזכות להפעיל את כל הסנקציות נגד מפרסמים כגון אלו, לרבות מחיקת תכנים, נעילת האתר, חסימת IP ואפילו הגשת תביעה בביהמ"ש, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

כמו כן, לא תותר הכנסת תכנים המכוונים לאפלייה על רקע כל שהוא, סירוב לטיפול באוכלוסייה מסויימת או העדפה לטיפול באוכלוסיה אחרת, ובכללם: על רקע סיווג מיני, על רקע נטיות מיניות, על רקע עדתי, על רקע לאומני או כל תוכן אחר, המציג אפלייה מבדלת כלשהיא. במידה והוכנס תוכן כאמור בכתב, הוא יימחק.
 
 
עם זאת, על אף שתנאים אלו לא מולאו, אין הצגת האתר האישי של עוסק זה או אחר מעידה בהכרח על שביעות רצון מפעילי הפורטל מהתכנים החסרים, והאתר עשוי להיחסם לצפייה בכל רגע וללא הודעה מוקדמת.
 
על אף ההגבלות שהוטלו לעיל, בידי פורטל פרוסייטס שמורה הזכות ושיקול הדעת הבלעדי להסיר תכנים, לחסום בעלי אתרים ואף לשנות תכנים לפי רצון מפעילי הפורטל , מהסיבות השמורות עמו.
 
הפרסום בפורטל הוא על אחריות המפרסם בלבד, פרוסייטס לא תהיה אחראית לשום נזק כלכלי או אחר שיגרם עקב פרסום/הסרה/שינוי של כרטיס עסק בפורטל או כל פרסום אחר בפורטל.
 
הבהרה - "הקיר של פרוסייסט" שירות הניתן בתשלום, פרוסייטס ראשית למחוק כל מודעה אף על פי שהמודעה בתשלום ללא שום פיצוי כספי כזה או אחר, בקיר של פרוסייטס יתכנו מקסימום 5 מודעות בזמן נתון, המודעה החדשה ביותר תהיה במקום הראשון בקיר ולאחר שתתוסף מודעה נוספת בקיר המודעה תהיה מקום שני וכן הלאה, לאחר שיתווספו 5 מודעות בקיר המודעה תרד מהקיר אוטומטית, מפעילי האתר אינם מתחייבים לשום פרק זמן שהמודעה תופיע.
 
כשל באתר - במקרה שהאתר יפסיק את פעילותו זמנית או קבוע, עקב תקלה או בצורה יזומה, מפעילי האתר לא ידרשו לפצות בעלי עסקים על הזמן בו האתר לא עבד.
 
מפעילי האתר ראשים לתת עדיפות למפרסם מהסיבות השמורות עימנו.
 
כל האמור לעייל חל על השירותים שניתנים בחינם ו/או בתשלום.
 
 
 
בברכת גלישה נעימה ושימוש מהנה
צוות פרוסייטס
 
פרסום מודעות דרושים חינם
אולי יעניין אותך משהו מהרשימה:
categoryרכב ותחבורה
categoryעורכי-דין
categoryמטפלים
categoryדרושים
categoryמתקינים
categoryנדל"ן
categoryשירותים
categoryמסעדות ומזון מהיר
categoryמיסטיקה
categoryבריאות וכושר
categoryלגיל השלישי
categoryמנוף
westהכל

עסקים כותבים מאמרים ומדריכים בנושא

אם אתם נמצאים בתהליך קבלת הלוואה לחנות שלכם, או שלאחרונה קיבלתם מימון, סביר להניח שכבר יש לכם כמה מחשבות בנוגע לשיפור העסק....


חשוב לזכור, כי התכנונים שלכם צריכים להתאים לתוכנית העסקית, על מנת לוודא שתנצלו עד תום את ההלוואה, להשגת יעדים קצרי וארוכי טווח. יש המון דרכים להתייעל ולצמ...

מי אמר שחייבים להביא דוגיסיטר להיות עם הכלב שלנו כשאנחנו אינם?...


איך זה שיש יותר מתשובה אחת לשאלה מה זה דוגיסיטר ומי יכול להיות דוגיסיטר? מה זה דוגיסיטר ניתן לענות כפרשנות מילולית יבשה אך רצוי להוסיף הסבר על המשמעות של ...

חיפוי קירות חיצונים באבן הוא תקנת בנייה עירונית בירושלים עד מתי?...


מה התפקיד החשוב ביותר של השכבה החיצונית בציפוי קירות חיצוניים באבן או כל חיפוי קירות אחר למה צריך ציפוי לקירות חיצוניים היא שאלה שיש לה שתי תשובות משמעו...

דוגווקר הוא מטפל בכלבים אשר מספק ללקוחותיו שירות להוצאת הכלב לטיול ``יציאות`` או טיול כושר...


התשובה מי זה ומה זה דוגווקר תלויה במי השואל ומי העונה, בעלי הכלב, הכלב, הדוגווקר או בעל מקצוע בתחום גידול כלבים הפירוש המילולי של דוגווקר הוא מוליך כלבי...

אז אילו מוצרי פרסום מתאימים לחלוקה בכנסים ואירועים?...


המוצרים הממותגים הנפוצים ביותר לאירועים, הם עטים ופולדרים. כמובן, חשוב מאוד להכין למשתתפים מחברות ממותגות כדי שיוכלו לסכם את החומר המקצועי שנאמר בכנס. מומל...

מה עושים כשאחד מבני הבית נזקק בפתאומיות לשירותים נגישים...


שלא כמו בשירותים רגילים בשירותים נגישים מידות אמורות לאפשר לכיסא גלגלים לבצע סיבוב שלם האם אפשר להפוך שירותים רגילים לשירותים נגישים היא שאלה שיכולה לעלות...

מומחים בתכנון, ייצור והתקנת תיבות דואר תקניות וכן תיבות דואר גדולות ללובי בבנייני משרדים...


חברת דיל עוז בע``מ קבלן תיבות דואר ללובי מספקת לכם מעטפת מלאה לתכנון ייצור, התקנה ואחריות על תיבות דואר ללובי קבלן תיבות דואר ללובי בניין משרדים תכנון ייצ...

תיקון דיבורית לרכב ו/או התקנת דיבורית בלוטוס לאוטו לטלפון נוסף...


גם בעידן מערכות מולטימדיה אנדרואיד אינטגרליות דיבורית בלוטוס ניתנת להתקנה נפרדת דיבורית בלוטוס לאוטו היא כיום חלק בלתי נפרד ממכלול הפיצ`רים של מערכות מולט...
קישורים מומלצים link
מאמרים אחרונים more
כרטיסי עסק חדשים more
עודכנו לאחרונה more
המלצות אחרונות more
עסקים מפרסמים מודעות דרושים בפרוסייטס more
עוד בפרוסייטס more