menu

מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון?

מה היא אמנת אפוסטיל, מה זה נסח רישום אפוסטיל מה זה נוטריון ואיך אפוסטיל מתקשר לנוטריון?

לחץ לפרטי כותב המאמר

מתאריך 04/01/2024


נבחן מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון ומה הייעוד המשותף של אמנת אפוסטיל ונוטריון

מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון היא שאלה שבשביל לענות עליה נבהיר תחילה מה היא אמנת אפוסטיל, מה זה אפוסטיל, מה זה נסח רישום אפוסטיל ונציין מה זה נוטריון ורק לאחר מכן ניתן יהיה להבין מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון.

ניתן להגיד כי אפוסטיל הוא כלי שניתן בידי מי אשר הוסמך להיות נוטריון באנגלית או כל שפה אחרת על מנת שיאשר אימות של מסמכים, אימות זהויות, אותנטיות או נאמנות למקור של מסמכים לשימוש מול גורמים רשמיים בינלאומיים.

מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון?

אז מהי אמנת אפוסטיל לפני שנציין מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון?

אמנת אפוסטיל,אשר מכונה באופן רשמי בשם ארוך למדי "אמנת האג המבטלת את הדרישה של תהליך לגליזציה עבור מסמכים ציבוריים רשמיים זרים" (Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents,).

אמנת אפוסטיל היא אמנה בינלאומית אשר מטרתה לפשט ולהקל על תהליך אימות מסמכים שנועדו לשימוש מחוץ לארץ המקור, שימוש בתרגום לשפות זרות בהן משתמשים במדינות זרות שאינן בשפת המקור של המסמך.

אמנת אפוסטיל אומצה בשנת 1961 בהאג, הולנד, ולעתים קרובות היא מכונה בפשטות אמנת האפוסטיל.

המטרה העיקרית של אמנת האפוסטיל היא לבטל ולהחליף את הצורך בהליכים מסורבלים וגוזלים זמן כמו לגליזציה קונסולרית או אישורי שגרירות.

אמנת אפוסטיל מטפלת במצבים בהם יש צורך להשתמש במסמך אשר מונפק בארץ אחת בשפת המקום במדינה אחרת אשר חתמה ונהייתה חברה באמנת אפוסטיל.

אמנת אפוסטיל קובעת תעודה סטנדרטית הנקראת "נסח אפוסטיל", אשר מצורפת אל המסמכים אשר מאומתים ותפקידה לאמת ולאשר את אמיתות החתימה, אמיתות זהות הגורם (נוטריון) אשר חותם, ואמיתות החותמת אפוסטיל עצמה על המסמך.

מאפיינים מרכזיים של אמנת אפוסטיל כוללים:

נסח אפוסטיל - תעודת אפוסטיל לפי אמנת אפוסטיל היא תעודה סטנדרטית אשר מונפקת על ידי רשות מוסמכת במדינה שהיא מקור המסמך.

התעודה מכילה מידע ספציפי על המסמך, כגון שם המנפיק, התפקיד בו פעל החותם על המסמך ותאריך ההנפקה.

ישנם שני סוגים של נסח אפוסטיל האחד רשמי של מסמכים מטעם המדינה (תעודת לידה וכדומה) שאישורי אפוסטיל שלהם ניתנים על ידי משרד המשפטים ו/או משרד החוץ.

לצד אלו יש אישורי אפוסטיל הנדרשים לשם אימות מסמכים שאינם רשמיים כגון (הסכמי סחר, צוואות, הסכמי גירושין וכו`) שעליהם יכול לחתום גם עורך דין שהוסמך כנוטריון.

תהליך האימות פשוט לפי אמנת אפוסטיל

באמצעות אפוסטיל, ניתן לאמת את זהות המסמך ולהשתמש בו ישירות בכל אחת מהמדינות החתומות והחברות באמנה ללא צורך בתהליך אימות נוסף או לגליזציה.

לפי אמנת אפוסטיל יש רשויות מדינתיות אשר מוסמכות להעניק את הסמכות להנפיק אישורי אפוסטיל.

הרשויות המוסמכות הן בדרך כלל משרדי ממשלה רלוונטיים האחראים לעניינים משפטיים ומנהליים.

וכן עורכי דין שהוסמכו לנוטריון ואשר מוסמכים לתת אישורי אפוסטיל למסמכים שאינם מסמכים רשמיים אלא תרגומים נוטריוניים למשל.

אמנת האפוסטיל חלה על מסמכים ציבוריים, הכוללים מסמכים שהונפקו על ידי רשויות ממשלתיות, כגון תעודות לידה, תעודות נישואין, דיפלומות אקדמיות ומסמכים משפטיים.

חשוב לציין שלא כל חתמו ושותפות לאמנת האפוסטיל ולכן לעיתים עדיין נדרשים תהליכי אימות מסורתיים קצת יותר מסורבלים.


אפוסטיל ונוטריון משרתים מטרות שונות, אך שניהם מתייחסים לתהליך אימות זהות ואימות של מסמכים.

אז מה זה נוטריון ומה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון

מה זה נוטריון

נוטריון הוא פקיד, עורך דין, או גורם אשר מוסמך על ידי הממשלה (או גורם מוסמך מטעמה) להיות נוכח ולאמת חתימה על מסמכים חשובים, לאמת את זהות החותמים ואותנטיות החתימה.

תפקידו של הנוטריון הוא לוודא, לאמת את זהות החותמים, לוודא את נכונותו של החותם לחתום על המסמך מתוך רצון חופשי, להעיד על כך שהמסמך נחתם בנוכחותו.

אישור נוטריוני מוסיף רובד של אמינות למסמך ונדרש פעמים רבות עבור מסמכים משפטיים ורשמיים, כגון חוזים, תצהירים ויפוי כח.

בישראל נוטריון יכול להיות עורך דין ומשפטן אולם ראוי לציין כי יש מדינות בהם גם בעלי מקצועות אחרים יכולים להיות מוסמכים לאמת זהות של אדם ומסמכים (רופאים למשל).

לסיכום מה זה נוטריון בישראל

נוטריון בישראל הוא עורך דין שהוסמך על ידי הממשלה לאשר ולתת תוקף משפטי לפעולות והליכים משפטיים.
הוא מוסמך לאשר מגוון רחב של מסמכים, ביניהם: תרגומים, צוואות, ייפוי כוח, חוזים, ועוד.

לסיכום מה זה אפוסטיל (נסח אפוסטיל)?"

נסח אפוסטיל וחותמת אפוסטיל מעניקות תוקף, גושפנקא משפטית והכרת האותנטיות של מסמכים לצרכים משפטיים בין מדינות שונות.
חותמת אפוסטיל מופקת על ידי משרד החוץ או משרד המשפטים והיא רלוונטית רק עבור מסמכים שנועדו לשימוש במדינות החברות באמנת האג (120 מדינות).

נזכיר כי האפוסטיל הוא למעשה תהליך אימות המונפק עבור מסמכים רשמיים בעיקר המיועדים לשימוש במדינות אחרות ששפתן אחרת אך הן חלק מאמנת אפוסטיל של האג.

לדוגמא: אם אתם צריכים להציג תעודת לידה ישראלית בארצות הברית, גרמניה קנדה או כל מדינה מערבית אחרת.
תצטרכו קודם לאשר אותה אצל נוטריון לאישור זהותכם, ולאחר מכן להוסיף לה חותמת אפוסטיל.

אם אתם צריכים לחתום על חוזה עם אדם ממדינה אחרת, ייתכן שתצטרכו לאשר את החוזה אצל נוטריון ו/או במקרים מסוימים גם להוסיף לו חותמת אפוסטיל.

לסיכום,מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון

נוטריון מוודא את זהות החותם על מסמך ומעניק חותם רשמי שהאדם והחתימה הם אותנטיים, בעוד אשר אפוסטיל מוודא את האותנטיות ואמיתות המסמך עצמו לצורך שימוש במדינה אחרת.

אישור נוטריון הוא כללי יותר ולעיתים ניתן לדרוש אותו עבור סוגים שונים של מסמכים, בעוד שאפוסטיל הוא ספציפי לאימות מסמכים שהשימוש בהם הוא בינלאומי בין מדינות שהן חלק מאמנת אפוסטיל של האג.

שאלות ותשובות

מי יכול לחתום על אפוסטיל?

רק נוטריון מוסמך יכול לחתום על אפוסטיל בשביל בית משפט (יש לאמת את שמו במאגר הנוטריונים)
אפוסטיל פקיד בית משפט ניתן לקבל בבתי משפט השלום והמחוזי.

איפה ניתן לקבל חותמת אפוסטיל?

כיום ניתן לקבל מסמכים מסוימים עם חותמת אפוסטיל במשרד החוץ ועל ידי משרדי ממשלה אחרים אך חותמת אפוסטיל פיזית יש לקבל בהנהלת בתי המשפט.

איך משלמים אגרת אפוסטיל?

אגרת אפוסטיל ניתן לשלם דרך המסלקה הלאומית או בעת הגשת הבקשה אצל פקיד בית המשפט

האם צריך אפוסטיל לדרכון?

אפוסטיל לדרכון נדרש רק כאשר אין למבקש מסמכים מזהים ו/או שהוא מבקש להוציא דרכון למדינה זרה אשר חברה באמנת אפוסטיל.

מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון בהקשר של אמנת אפוסטיל?

בישראל נוטריון הוא בעל התפקיד שמאמת את זהותו של החותם על מסמכים ומספק אישור שהמסמך נחתם בנוכחותו וחתימת אפוסטיל וספקת את האישור שהמסמך הוא אכן אותנטי או שהתרגום הוא תרגום אותנטי.

חזור למאמרים

פרסום בניית מיניסייט
אולי יעניין אותך משהו מהרשימה:
categoryקבלנים
categoryמסגיסטים
categoryעורכי-דין
categoryמסעדות ומזון מהיר
categoryמפעלים
categoryאירועים
categoryאדריכלות
categoryלגיל השלישי
categoryרופאים
categoryעבודות עץ
categoryכללי
categoryפיננסים
westהכל

מאמרים נוספים בקטגוריה עורכי-דין

התשובה לשאלה מה זה נוטריון? אינה מורכבת, היא ניתנת לתיאור בפשטות יחסית. נוטריון הינו עורך דין על פי ...

כשמדובר בעורך דין לענייני מקרקעין, או פלילי, או נזיקין… וכד` לא צריך הסברים מיוחדים. אבל נוטריון? מה...

מכירת דירה יכולה להיות תהליך מרגש אך מורכב, כדי לנווט בהצלחה במכירה, חשוב להבין את השלבים המרכזיים ה...

התשובה תלויה במספר פרטים מרכזיים

רבים נוטים לחשוב כי במקרה של בגידה כל מה שהפסידה האשה הוא רק מזונות אשה עד לגירושין, את כתובתה ותוספ...

דירה היא נכס בעל הערך הגבוה ביותר שצובר זוג במהלך חיים משותפים, הן מבחינה כספית, הן מבחינה פונקציונל...

חוק יחסי ממון התשל``ג- 1974 קובע כי במקרה של גירושין ופקיעת נישואין יאוזנו נכסי בני הזוג שווה בשווה ...

מה היא אמנת אפוסטיל, מה זה נסח רישום אפוסטיל מה זה נוטריון ואיך אפוסטיל מתקשר לנוטריון?
מאמרים אחרונים more
כרטיסי עסק חדשים more
עודכנו לאחרונה more
המלצות אחרונות more
עסקים מפרסמים מודעות דרושים בפרוסייטס more
עוד בפרוסייטס more